Dash

ANDMETELE MÕELDUD C++ TEMPLAATIDE KOGUM, MIS TOETAB HIREARHILIST ASUKOHA HPC JA ANDMEPÕHIST TEADUST

ÜLEVAADE

Dash krüptovaluuta platvormi üheks suurimaks väljakutseks on tagada detsentraliseeritud juhtsüsteem, mis haldab, rahastab, hooldab ja laiendab projekti. Mis on puudu igast tänapäeva valuutast, eesmärgiks on luua mittetulunduslik sihtasutus, mille ülesandeks on säilitada põhiprotokoll ja laiendada coini levimist, kuid mis ei oleks otseselt coini omanikega seotud. Kogemuste põhjal on näha, et sellisel lähenemisviisil on mõned probleemid, mis on ilmnenud vanadel krüptovaluutade platvormidel.

Praegused krüpto asutused ei ole seotud ühegi tavavaluutaga ning mitte ühekski krüptovaluuta mehhanismis (mis sisaldab protokolli), ei ole mõeldud kuidas ellujääda kui esimesed kasutajad oma huvi kaotavad. Kui esimesed kasutajad huvi on kaotanud tekitab see asutusele suuri raskusi projekti rahastamiseks. Pinged kestavad kuni need lõpuks lõhkevad ja valuuta põhiarendajad on jäänud üksi rabelema. Kuna nad sõltuvad rahastustest ja annetustest millega arvestada ei saa, sest see ei võimalda neil luua korralikku eelarvet ega ka selle planeerimist. Tuleb neil uusi rahastusi leida, vastasel juhul tuleb asutus sulgeda. Ka annetused annetajatele pole õiglased, kuna alati on isikuid kes lõikavad kasu teiste pealt, ilma et ise mingit panust annaks. Teised projektid rahastavad ennast coinide eelmüügiga või eelkaevandamisega. Mis tegelikult ei ole hea lahendus sellepärast, et fondide kontroll on tsentraliseeritud ja selles etapis on võimatu tulevasi projekti vajadusi täpselt määrata.

Tänu nootide võrgule ja tagatisnõuetele on Dash juba arvestanud detsentraliseeritud põhisõlme (masternode) operaatorite võrgustikuga, mis on investeering valuuta tulevikku ja mis kogumina võib tegutseda põhiprotokolli arendamise ja edutamise eest. Dash pakub detsentraliseeritud juhtimissüsteemi, mis põhineb põhisõlme (masternode) hääletamis mehhanismil.

Osa ploki vahendustasust pannakse kõrvale võrgu enda poolt, mis lisatakse ökosüsteemi arendamiseks ja laiendamiseks erinevate eelarve ettepanekute jaoks ning põhisõlmede omanikel on võimalus osaleda hääletustel. Võrgu poolt kogutud vahendustasud on suunatud Dash krüptovaluuta arendusse. Põhisõlmed (masternodes) saavad hääletada kindlate projektide ja eelarvete poolt, kõige enam hääli kogunud projekt teostatakse, mis omakorda annab neile võimaluse coini arengut suunata. Seda tehakse täiesti avatult, olemas on avalik portaal, kus on välja toodud uued algatused ja kus põhisõlmede omanikel on võimalus hääletada. Mis sarnaneb kickstarteri või lighthouse-ga, kuhu saab luua kõiki projekte mis loob väärtuse ökosüsteemile.

Tegemist on 100% detsentraliseeritud süsteemiga, mis on varustatud põhisõlmedega (masternodes), kus eelarved on seatud ja maksed tehakse otse plokkahelal. Näiteks - Plokkahel võiks palgata omale põhiarendajad ja tutvustada uut kontseptsiooni, kus töötajad töötavad otse plokkahela all ning kus võrgu kaudu antakse kõigile põhisõlmede omanikele anonüümne hääl. Sellise mudeli üheks eeliseks on see, et see võib üle elada esimesed põhisõlmede omanikud. Kui nad müüvad oma coinid, saab uus omanik luua enda põhisõlme ja sellega õiguse hääletustel osaleda. Garanteerides töötava süsteemi, mis reguleerib end vastavalt osanike mineku ja tulekuga, muutes võrgu iseseisvaks (ilma et peaks sõltuma mõnest konkreetsest osanikust.)

HÄÄLETAMINE JA EELARVETE SEADMINE

Süsteem töötab detsentraliseeritud hääletusmehhanismina, kuhu pannakse ülesse konkreetsete projektide eelarved, kus põhisõlmede omanikud saavad oma hääle anda. Iga projekt mis kogub piisava arvu hääli, lisatakse kõikide projektide eelarvesse ning projekti loojatele makstakse vastav summa välja otse plokkahelalt, et nad saaksid omale töötajad palgata.

Häälte andjatel on kaks käsku ’’masternode vote yay’’ kui ollakse projekti poolt või ’’masternode vote nay’’ kui projektiga päri ei olda. Peale hääle andmist jagatakse hääled võrdsetes osades võrku laiali ning seejärel järgib võrk ette kirjutatud juhiseid, jõudes lõpptulemina projekti algatajani. Projekti eelarveid saab vaadata käsklusega ’’masternode budget show’’.

Hästi defineeritud detsentraliseeritud juhtimissüsteem võimaldab krüptovaluuta võrgul kesta ja ellu jääda tema algsele loojale. Et järgnevate põlvkondade masternode omanikkudel oleks hea võimalus toetada süsteemi mis on protokolli kohaselt määratletud aktsepteerima rahva vabadust ja usaldussidet, mis on välja kujunenud masternode tagatisel, et luua anonüümne juhtimissüsteem.

See looks uskumatu väärtuse valuutale, mis võimaldaks neil olla kiirem ja aitaks konkureerida teiste ülemaailmsel tasandil olevate maksesüsteemidega nagu Bitcoin ja krediitkaardid.

Pärast mõnda aega peaks neil olemas olema tugev meeskond töökatest tasustatavatest töötajatest, kellele makstakse tasu plokkahela vahendustasudest. Mis peaks neile palju lisaväärtust andma ning omakorda tagab stabiilsema võrgu ja kiirema rakenduse põhiteenustele, mis teeb Dashi edukaks.

JUHID, KOMITEED JA FIAT

Enne kui projektijuhid/töövõtjad projekti Dash plokkahela süsteemile projekti luua saavad on vaja läbida mõned kontrollid. Igal projektil peab olema juht või komitee, kes hiljem esitab aruande kes, kui kaua ja kui palju tasu saanud on.

On olemas mõned situatsioonid kus tuleb maksta töötajale kindel tasu dollarites näiteks advokaatidele. Selliste juhtumitega tegeleb komitee, kus grupp inimesi projekti koos üle vaatavad ning neil on mitme allkirjaga rahakott, kus ülekanne tehakse vaid kõigi allkirja olemasolul.

Projektid kus komitee puudub vaadatakse projekt üle rahva poolt ning kes annavad projektile hääle, vastavalt poolt ja vastu häältele see käivitatakse või mitte. Kui poolt hääli piisavalt pole, siis masternode osanikud peavad oma hääle mujale suunama ning häälte puudumisel projekti ei rahastata.

MASTERNODE
  • Bitcoiniga on neil ainult rahakott mis on omavahel ühenduses
  • DASH-iga on neil tavaline rahakott lisaks täielikud rahakotid, mida kutsutakse "Masternode"
  • Masternode võimaldab teha anonüümseid ja peaaegu koheseid makseid
  • Masternode loomiseks peab rahakotis olema vähemalt 1000 DASH-i
  • Iga 6-7 päeva tagant masternode omanik teenib ca 2.1 DASH -i plokkahelast serveri hoidmise eest
  • Masternode töötab ainult 9999 pordil

Õpetus kuidas masternode tööle panna leiab siit

SUURENEMINE JA TULEVIKU KASUTUSALA

Tulevikus peaks neil olema palju lepinguid projektide loojatega. Selles etapis valitakse eraldi meeskonna juhid, kes hakkavad haldama suuremaid detsentraliseeritud projekte, vastavalt vajadustele.

Projekt määrab ise millise suuna Dash tulevikus masternode võrgus võtab. Hilisemas tulevikus, näevad nad et enamik põhi arendusest ja teistest projektides mida nad isegi ei kavatsenud rahastada läbi selle mudeli. Peaks ökosüsteem stabiliseeruma ja kasvama ilma nende abita. See on mõte, et plokkahel suudaks ise ennast aiidata/toetada vastavalt vajadusele, hoolimata et inimesed on aastakümneid juba selliseid projekte teinud, on detsentraliseeritud juhtimissüsteem loodud selleks, et üle kanda oma esialgsed kasutajad, olla iseseisev detsentraliseeritud krüptovaluuta võrk mis suudab järjekindlalt töötada olles ühtlane ja samas ka pakkuda lisaväärtusi lõpptarbijatele. See mudel võiks olla tõepoolest uuenduslik ja võimaldada rahval projekte rahastada ühemeelselt ilma suurema pingutuseta ning samal ajal konkureerida ülemaailmsel tasandil hästi rahastatud projektidega.

KOKKUVÕTE

Iga masternode omanik loob usaldussidemeid ja sotsiaalse lepingu võrgustikuga, mis kohustab teda kaasa aitama ökosüsteemi arendamisele ja hooldamisele, mille eest talle võrgu vahendustasusid makstakse. Selle mudeli kohaselt kohustatakse masternode osanikku hoiustama osa vahenditest, mis ei kuulu talle, kuid on hoiustatud võrgu poolt, mida kasutatakse ökosüsteemi arendamiseks. Kõik osalevad võrdselt ja proportsionaalselt kasu saamises ja riskides mis sellega kaasneb, ühtegi erandit ei tehta. Seda täiendab omakorda täisosade (full node) hääletus süsteem, mis võimaldab jaotatud grupil praktilistel teemadel anda oma hääle, ilma et mõne aasta tagant hääletamis õiguse kaotaks. Süsteem toimib nagu traditsioonilised valitsuse või ühisettevõtte hääletused.

Nad näevad et tulevikus on selline mudel läbipaistev, purunematu ja suudab kontrollida ühise panuse olemasolevust, aktiivse rahvahulga ja hääletamise kaudu. Mida kasutatakse organisatsioonides mida juhivad nende liikmed ühiselt ja võrdselt, kes jagavad oma eeliseid ja kohustusi, nagu näiteks valitsus, ühistud, ametiühingud, DAO-d, krüptovaluutad jne.. Nad kutsuvad seda mudelit detsentraliseeritud juhtimine plokkahelal.

RAHAKOTID DASH-i saab hoiustada Windows (64bit ja 32bit), OSX ja LINUX lisaks toetab DASH rahakotid ka Android ja IOS mobiilseid seadmeid. PC rahakotid on Dashi enda oma, Jaxx ja Exodus, Mobiilseteks rahakottideks on Dash Wallet, Coinomi ja Jaxx. Pea meeles rahakotile tuleks alati panna tugev parool ning teha backup(koopia). Koopiaid ei ole soovitatav hoida ühes kohas. Kasutades näiteks Trezor või Electrum rahakotte (need rahakotid genereerivad ’’seed’’, millega on võimalik rahakott taastada), ärge unustage neid kindlasse/kindlatesse kohta/kohtadesse panna, juhuks kui parool ununeb vms. Rahakotid leiab siit

', 'auto'); ga('send', 'pageview');